Hội chợ xuân – khoa học sáng tạo

Image

HỘI CHỢ XUÂN – KHÁM PHÁ KHOA HỌC

Tổ chức tại trường - Hội chợ xuân - khoa học sáng tạo

Thời gian: 1 ngày

Phương tiện : Tổ chức tại trường

Giá

190,000 VNĐ

Chi tiết

Hotline 0982.576.896