Video đoàn tổ chức

Hà Nội – Hạ Long 2 ngày 1 đêm cùng Thẩm mỹ viện MB

  • 12/07/2022

[video width="1920" height="1080" mp4="https://hanoivietnamtourism.vn/wp-content/uploads/2022/07/video-mb-ha-long.mp4"][…

Xem thêm

STEM DAY-TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI A

  • 29/12/2020

[video width="1920" height="1080" webm="https://hanoivietnamtourism.vn/wp-content/uploads/2020/12/18h_ps_stem_thcs_nguye…

Xem thêm

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI A CHU VĂN AN – QUẢNG NINH GATE

  • 07/01/2020

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=UZANG7OR3zI[/embed]     …

Xem thêm

Chương trình trải nghiệm tại trường

  • 26/11/2019

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=n6Ni9TdH4rI[/embed]   …

Xem thêm

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THƯỜNG TÍN – RESORT ASEAN

  • 20/09/2019

  [embed]https://www.youtube.com/watch?v=hEKx9csZcGA[/embed] …

Xem thêm

TRƯỜNG THCS HỮU HÒA – K9-ĐỀN HÙNG

  • 20/09/2019

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=kLXAZ8VorJQ[/embed] …

Xem thêm

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN – CHU VĂN AN-CÔN SƠN

  • 20/09/2019

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=cTauVMXo_Ts[/embed] …

Xem thêm

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÔNG MỸ – NÚI NGĂM

  • 20/03/2019

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=pfZiJBiDItE&feature=youtu.be[/embed]   …

Xem thêm

TRƯỜNG THCS HÒA BÌNH – NÚI NGĂM

  • 15/03/2019

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=0QNvGJJYVdk[/embed]   …

Xem thêm

Hotline 0982.576.896