Ngày hội khoa học sáng tạo!

Image

NGÀY HỘI KHOA HỌC SÁNG TẠO!

Tổ chức tại trường - Ngày hội khoa học sáng tạo!

Thời gian: 1/2 ngày

Phương tiện : Tổ chức tại trường

Giá

130,000 VNĐ

Chi tiết

Hotline 0982.576.896