Video đoàn tổ chức

ĐOÀN THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ – ĐI NINH BÌNH 2N1Đ

  • 09/01/2019

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=nprR0jUNF-0&t=254s[/embed]   …

Xem thêm

ĐOÀN CÔNG TY VẬN TẢI THỦY – ĐI QUAN LẠN

  • 07/01/2019

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=BUIQNA1G4nI[/embed]   …

Xem thêm

ĐOÀN THCS NGŨ HIỆP – ĐI CHU VĂN AN-CÔN SƠN

  • 05/01/2019

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=EyNqumhvoBQ[/embed]   …

Xem thêm

ĐOÀN THCS HỮU HÒA – ĐI CHU VĂN AN-CÔN SƠN

  • 05/01/2019

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=RbIbm7XOpiE[/embed]   …

Xem thêm

Hotline 0982.576.896